MARIBOJOC HYMN
(Ang Karaang Dungguan)

Tuburan ka sa bililhong kasugiran;
Nga gihugpong sa mga maalam;
Panahon sa kagubot ug kalinaw;
Ang paglipang mo mao’y gihanduraw;
Hulagway ka sa masaarong lungsod;
Katawhang kugihan, maalampoon,
Sa Kasugu-an kanunay nagtamud;
Ug sa katungod andam nga mobarug
Akong lungsod nga giampingan;
Mahal kong Maribojoc.

Chorus:
Dagat ug kabukiran;
Kapatagan ug lasang;
Ang mga tuga’g bahandi
Gasa sa Kinabuhi
Tore nga kaaginhon;
Inila ug matahom;
Ampingan kong kaanyag mo;
Karaang dugguan,

Finale:
Panalanginan ka ni Bathala;
Tim-os kong tinguha nga molambo ka unta;
Ang pagtunhay mo kalipay ko
Pangga-on ko ikaw, sapnayon ko ikaw;
Mahal kong Maribojoc.

Composer: Noel Veloso
Interpreter: Ungab Singers
First official singing – Oct. 15, 2001

Maribojoc Hymn

Maribojoc Hymn (minus-one version)